Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Policia Municipal Relacions amb la comunitat

Mediació Comunitària

 

feedback 3653368 960 720

 

La Policia Municipal de Mollet, a través del Grup de Relacions amb la Comunitat i Mediació (GRECOM), té un servei gratuït de Mediació Comunitària que facilita la resolució de conflictes entre els molletans i les molletanes d’una manera dialogada i pacífica.

 

La mediació és un procés confidencial en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords mútuament satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes.

 

 

 

Què és la Mediació?

 

Sin titulo56

 

Consisteix en la resolució d'un conflicte entre dues o més persones, amb l'ajuda d'una tercera persona imparcial que actua com a mediador.

 

El mediador, un professional format en la gestió de conflictes, intervé de forma neutral en el conflicte per ajudar a les parts en la transformación d'un problema dins d'un marc de respecte perquè puguin trobar una solució o millora del mateix.

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                               Quines avantatges presenta?

 

 thumb 3150404 960 720

 

Es tracta d'una alternativa voluntària a la via judicial.

El procés és més breu que altres vies de resolució de conflictes.

Es busquen acords que satisfacin les parts implicades.

Un dels principis bàsics de tot el procediment, és la confidencialitat.

És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Mollet per a persones empadronades al municipi o que hi treballin.

 

 

 

 

En el cas que no es pugui dur a terme una mediació com a tal, els mediadors podran  intervenir amb les parts en conflicte, sempre que així ho desitgin, per tal de ser assessorats i/o derivats a un altre departament si procedís, obtenint sempre una resposta perquè puguin encaminar la seva problemàtica.

 

 

 

Quins conflictes atén?

 

4974 logo mediacio2

 

Veïnals: Sorolls, olors, obres, neteja i higiene, animals domèstics, espais comuns...

A l'espai públic: Ús i convivència, molèsties o discrepàncies entre col·lectius, animals de companyia, civisme.

Derivats d'activitats econòmiques: Obres, sorolls o contractuals.

Familiars: Intergeneracionals, malentesos, persones dependents, o altres relacions del nucli familiar (excepte divorcis i separacions i/o regulacions econòmiques, que seran derivats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya).

Escolars: Entre alumnes, famílies, professorat i famílies, absentisme escolar.

 

 

 

Per a més informació o per demanar la Mediació

 

Ajuntament                                                                     

● Presencialment (amb cita prèvia). Pl. Major, 1                                           

● Seu electrònica  www.molletvalles.cat

 

Policia Municipal

 ● Presencialment (amb cita prèvia). Pl. Miquel Martí i Pol, 1 

 ● Per telèfon   93 544 50 96

 

 

IMG 5976

  

Mediació en temps de Covid

 

Recomanacions per a la gestió de la convivència durant l'actual situació de confinament parcial

 

Actualment, ens veiem obligats a compartir una major part del nostre temps amb familiars o persones amb les que convivim. A tot això, si pot afegir la preocupació o malestar que es genera d’aquestes circumstàncies,  amb  conseqüències que poden agreujar la situació de convivència amb l’aparició o rebrot  de conflictes.

 

Gestionant el conflicte d’una forma adequada, podem afavorir uns canvis positius que ens ajudin en el creixement de les relacions, construint una nova realitat que aporti majors beneficis a totes les parts involucrades. 

 

 

Què podem fer ?

 

4727 viureiconviure2

 

 

• Procureu mantenir el vostre entorn endreçat i sense sorolls que  generin un estrès ambiental que us pugui perjudicar a vosaltres, a la resta de persones amb les que conviviu o als vostres veïns/es.

 

• És important que dins l’àmbit familiar o de la convivència, mantingueu  una rutina de les tasques diàries a realitzar,  per tal de no caure en la inactivitat amb conseqüències negatives tant per a la salut física com per a la salut mental.

 

• Si us és possible, habiliteu un espai on els vostres infants puguin desenvolupar els seus jocs d’una forma més ajustada a la nova etapa esdevinguda.

 

• En adolescents i preadolescents, és fonamental que no entrin en una rutina de videojocs que els porti a l’aïllament de l’entorn familiar i una manca de comunicació fora d’aquest àmbit.

 

• Teniu en compte que no esteu sols, hi ha un augment significatiu de veïns/nes confinats/des,  que necessiten que les normes de convivència  es tinguin més presents i   respectades per mantenir el dia a dia d’una forma més suportable.

 

• Tracteu de ser tolerants i empàtics amb les situacions que es puguin donar, teniu present que són moments de circumstàncies excepcionals.

 

 

 I recorda ! ............

 

question 4785895 960 720

 

 

Des del SMMC us podem oferir assessorament i orientació en cas de dubtes en quan a la gestió de la convivència i el conflicte, així com derivar-vos a d’altres serveis que us puguin ser d’ajuda en aquests dies de confinament

 

pmgrecom@molletvalles.cat                           93 544 50 96

 

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès