Català | Castellano RSS

Baix Vallès

El Baix Vallès és un territori de gran influència i d'un alt valor estratègic per a les comunicacions, ja que articula les principals connexions de l'àrea metropolitana amb les vies de l'eix mediterrani i de la Catalunya central i pirinenca. És també cabdal en l'anomenat arc metropolità que encercla la gran Barcelona, que va del Maresme al Baix Penedès travessant el Vallès.

Porta nord de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Baix Vallès és l'espai de trobada i de transició de territoris molt densificats en trama urbana i industrial amb espais més equilibrats entre les zones rurals-naturals i les urbanes-productives. El seu gran valor és el dinamisme i la connectivitat amb un conjunt de realitats i de possibilitats d'activitat econòmica i de lleure atractiu que estan molt a prop de quatre milions de persones. Totes aquestes condicions li donen al territori una alta qualitat de vida i d'oportunitats de projectes.

En aquest espai, la ciutat de Mollet del Vallès té un paper clau perquè fa temps que impulsa i consolida aquesta gran àrea amb els municipis veïns. De manera conjunta, els municipis tracten de desenvolupar estratègies de cooperació que beneficiïn la ciutadania del territori, tant en l'oferta de serveis com en el desenvolupament productiu i econòmic. 


Plataforma electrònica de serveis a empresaris i emprenedors

La Plataforma Baix-Vallès (www.baix-valles.cat) és un portal on les empreses i emprenedors del territori poden fer telemàticament a través de la xarxa diferents tràmits amb l'administració pública com, per exemple, la comunicació prèvia d'activitat, l'ajornament d'un deute tributari, l'ocupació de la via pública, etc. 
 
La Plataforma agrupa els municipis de Mollet, Santa Perpètua, Parets, Montornès, La Llagosta, Montmeló, Sant Fost i Martorelles. 
 
El funcionament de la Plataforma Baix-Vallès està basat en un portal d'entrada amb continguts comuns a tots els municipis, com l'oferta formativa, l'agenda d'activitats, serveis de negoci en línia o tràmits amb altres administracions públiques, i continguts propis de cada ajuntament, com són els tràmits electrònics, el tauler d'anuncis i la carpeta de l'empresa. 
 
Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Diputació de Barcelona.
 

Pol emprenedor per a la salut

El Baix Vallès és un territori que compta amb una important presència d'empreses relacionades amb la farmaquímica i la biotecnologia vinculades a la salut. Aquest projecte vol aprofitar-ho i potenciar-ho, tot creant un pol atracció d'empreses i talent que reverteixi en la millora de l'economia i ocupació al territori del Baix Vallès.
 
La creació d'aquest pol, impulsat per l'Ajuntament, parteix de la suma de voluntats i recursos dels sector privat i públic, i té diferents eixos d'actuació: formació, ocupació, innovació, emprenedoria... 
 
Per fer-ho, compta amb la col·laboració de l'Agrupació Industrials del Baix Vallès, les empreses municipals d'EMFO i Mollet Impulsa, la Societat Cooperativa Sant Gervasi i el Servei d'Ocupació de Catalunya. A més, el projecte compta amb el suport dels ajuntaments de Parets, Sant Fost, Montmeló i Santa Maria de Martorelles, la Fundació Sanitària Mollet i la Cambra de Comerç. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, d'acord amb el programa d'ajuts a projectes innovadors i experimentals.
 
Accions previstes:
 
  • Creació d'un Fons econòmic i de suport per a iniciatives empresarials saludables i sostenible. Creació d'un premi o reconeixement per als millors projectes per ajudar-los en el seu inici i posterior desenvolupament. 
  • Adapta Verda - Formació: Elaboració d'un model d'intermediació amb agents que treballin en orientació i contractació especialitzada en el marc del sector farmaquímic.
  • Adapta Verda - Intervenció: creació d'un dispositiu d'orientació ocupacional i relacions empresarials en el marc de les ciències de la vida 
  • Bio Lab: creació d'un espai de formació continuada especialitzada en el sector farmaquímic i agroalimentari. Estudi i ajustament de les necessitats formatives a les empreses que permetin la creació de plans formatius que s'adaptin realment a les necessitats de les empreses del sector, així com oferir formació especialitzada per cobrir llocs de feina especialitzats. 
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès