RSS
Serveis a Mollet Urbanisme i activitats Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Logo POUM2

El debat sobre el POUM surt al carrer

L'1 d'octubre el procés de participació que acompanya la redacció del POUM de Mollet sortirà al carrer per tal d'informar la ciutadania de primera mà. L’equip responsable de les accions del programa de participació ciutadana estarà a la plaça Major, davant de la porta d’entrada de l’Ajuntament per a resoldre dubtes i oferir una visió general del projecte i de totes les accions que s'han fet fins ara. S’oferirà tanmateix tota la informació sobre les pròximes accions previstes i que suposaran el tancament del procés participatiu abans de començar la redacció del document d’avanç.

D'aquestes últimes accions, la primera serà una passejada de diagnosi el pròxim 4 d'octubre a les 18:00h. L'objectiu d’aquesta serà establir un catàleg d'oportunitats i problemàtiques vinculades a espais concrets del municipi i que siguin d’utilitat per a definir estratègies generals per al procés d'ordenació urbana. A la passejada, que sortirà des de la plaça Major, hi assistiran membres de l'equip tècnic del POUM que s'encarregaran d'arreplegar totes les aportacions ciutadanes.

La participació és oberta i requereix inscripció prèvia des d’aquest enllaç: https://forms.gle/Eda9qCBHe2GyiREEA

L'última de les accions que contempla aquest procés és la realització d'un taller de treball col·laboratiu, previst per al 18 d'octubre a la tarda, pendent de concreció del lloc. L'objectiu d'aquest taller és definir un mapatge d’espais a tenir en compte dintre de la futura planificació del municipi i aconseguir propostes ciutadanes concretes per a actuar a cada tipus d'espais urbans que contempla el pla. Aquest taller estarà obert a tota la ciutadania que vulgui col·laborar i serà la darrera acció participativa prevista per al POUM de Mollet a la fase de redacció de l’Avanç.

 

 

Tercera sessió del Consell Consultiu del POUM

 

WhatsApp Image 2019 07 23 at 20 38 31

Dimarts 23 de Juliol es va celebrar el tercer encontre del Consell Consultiu de Ciutat que participa en el projecte de redacció del POUM de Mollet. Aquest Consell és una eina de seguiment dels treballs que va desenvolupant l'equip tècnic del POUM i està conformada pel consell de ciutat, les comissions del Pla estratègic i altres entitats de la ciutat que han mostrat interès en participar. A l'acte van assistir un total de 19 representants de comissions i entitats així com tres tècnics de l'Ajuntament de Mollet i l'equip redactor del POUM.

Aquest cop, la temàtica que es va tractar a l'acte es va centrar en l'exposició de les conclusions del treball d'anàlisi i diagnosi que ha portat a terme l'equip redactor fins ara. Sebastià Jornet, director del POUM, va presentar aquest document d'anàlisi i diagnosi on queden recollides totes les dades estudiades fins al moment. La presentació es va dividir en deu gran temes: l'encaix territorial, el terme municipal, l'estudi del medi, el planejament urbanístic, els sistemes generals, la població i llars, l'estructura de la propietat, els usos del sòl i teixits urbans, el patrimoni i per acabar l'anàlisi econòmica.

Cadascuna de les temàtiques va ser comentada destacant les característiques més importants, remarcant les conclusions a les quals es pot arribar i els indicadors de la diagnosi que permeten interpretar les dades. Totes aquestes conclusions a què s'està arribant formen un recull de qüestions que s'hauran de considerar per la redacció del POUM, ja que ajudaran al planejament urbanístic de la ciutat per reforçar o millorar tots els àmbits d'actuació.

De tots els indicadors i dades exposades cal destacar la què fa referència a la mobilitat interna del municipi. Dins la mobilitat total a Mollet, un 76,9% es produeix a peu o en bicicleta. A la sessió es va remarcar que és un número força elevat en comparació a altres municipis similars i que és molt positiu per Mollet. Suposa un bon exemple de com l'anàlisi i diagnosi dels aspectes més importants de la ciutat poden ajudar a entendre millor les necessitats i fortaleses amb què cal treballar per completar la redacció del POUM.

Les noves accions participatives per a tots els ciutadans i ciutadanes que contempla aquest procés es realitzaran de cara l'octubre de 2019 i es farà pública la convocatòria amb suficient antelació.

Per part de tots els membres que treballen a aquest projecte, agraïm l'assistència, la informació rebuda amb les aportacions i, sobretot, la constància de seguiment de totes i tots.

 

Entrevistes grupals a diverses associacions, entitats i membres de l'administració pública

 

Entrevistes2

 

Nova acció participativa dins el projecte de redacció del POUM de Mollet. Els dies 1 i 2 d'abril es va realitzar una sèrie d'entrevistes grupals a diverses associacions, entitats i membres de l'administració pública per tal de conèixer i arreplegar les seves opinions i aportacions que ajudaran a redactar el document que definirà el Mollet del futur.

Aquesta acció va tindre lloc a les dependències de l'Ajuntament. En total van ser 6 entrevistes grupals realitzades al llarg de les dues jornades. Els grups van estar dividits per sectors als quals pertanyen i cada grup va parlar i debatre al voltant d'unes temàtiques prefixades. Aquestes entrevistes han estat la primera aproximació al projecte del POUM per part dels agents socials i administratius.

Dins d'aquesta acció participativa van participar 7 persones de les àrees d'alcaldia i urbanisme, 18 representants de les àrees tècniques d'urbanisme, medi ambient, mobilitat i serveis socials, 7 representant dels grups polítics presents al ple municipal i 14 persones representant a 10 entitats del municipi (culturals, empresarials, gènere, esport, medi ambient, sindicats, educatives).

Les temàtiques tractades han estat d'allò més diverses, totes al voltant de la percepció dels agents participants pel que fa a la ciutat i el seu futur. Concretament s'han debatut aspectes relacionats amb les problemàtiques i necessitats de futur de Mollet, els espais no urbanitzables, la mobilitat, el comerç, espais de producció, equipament i espais públics, entre d'altres.

Amb tot el material arreplegat es realitzarà una anàlisi que ens mostri una visió qualitativa del diagnòstic inicial del municipi, la qual servirà de base per a les properes accions programades dins el procés participatiu, de les que anirem informant amb suficient antelació.

 

Segona sessió del Consell Consultiu del POUM

 

Foto POUM3

 

Seguim amb les activitats participatives dins la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Dimarts 26 de març es va celebrar una nova sessió de treball del Consell Consultiu on es van tractar les temàtiques referents a mobilitat, economia i medi ambient. Aquesta ha estat la segona trobada d'aquest Consell, mentre manca una tercera sessió programada per al mes d'abril.

La regidora Mireia Dionisio va encetar la reunió agraint l'assistència a les quasi trenta persones, entre col·laboradors, tècnics de l'Ajuntament i membres de l'equip redactor del POUM, que hi van assistir. Mireia va recordar que aquest espai de participació el conformen el consell de ciutat, les comissions del Pla estratègic més totes aquelles entitats de la ciutat que vulguin participar.

Seguidament, Sebastià Jornet, el director del POUM va exposar les temàtiques d'aquesta segona trobada, que es van dividir en tres grans grups: mobilitat, economia i medi ambient. També, en Sebastià van insistir i animar a la gent a dir-hi la seva.

Seguit, Judith Requena, la responsable de l'estudi de mobilitat del POUM va presentar els objectius del seu treball. Va centrar la importància a definir l'oferta de transport necessària actual i la de les futures transformacions. La primera anàlisi ja realitzada extrau quines són les característiques dels desplaçaments actuals dels ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès i detalla la quantitat i el tipus de mobilitat que es fa a la ciutat. Judith va destacar que la mobilitat urbana a peu de la ciutat (76,8%) és superior a la mitjana de la resta de municipis del Vallès Oriental (62,5%) i també a la mitjana catalana (60,4%).

Després, l'economista Miquel Morell, responsable de l'estudi econòmic del POUM, va presentar les bases per a la sostenibilitat econòmica i financera del Pla d'ordenació Urbana. En els primers estudis realitzats s'exposen ja una sèrie de dades com és la despesa corrent directa en béns i serveis que té Mollet, de quin múscul econòmic es disposa i de la Salut de la Hisenda Municipal, entre altres temes. En Miquel va ressaltar que Mollet té una bona salut de la hisenda municipal que ens permet estar tranquils, encara que sempre cal ser curosos i previnguts.

Per concloure, Ignasi Grau, enginyer agrònom responsable de l'estudi ambiental del POUM, va presentar els primers estudis del medi. Va iniciar l'explicació amb l'encaix de Mollet dins el territori i després es va centrar en el terme municipal. Ignasi va comentar que una característica de Mollet és que es divideix en dues parts força diferenciades. Per una banda, el sud del terme, situat al límit de la plana vallesana amb el Besòs on se situa el nucli urbà. Per altra banda, al nord del municipi es conserven els camps de conreu en la zona de Gallecs. També va presentar els riscos que pot tenir el municipi i els grans indicadors de sostenibilitat, com el consum d'aigua, d'energia...

Finalment, l'equip tècnic va respondre alguns dubtes i va concloure l'acte agraint l'assistència a totes i tots.

 

Primera sessió del Consell Consultiu del POUM

 

 Foto Poum4

Dimarts 26 de febrer es va celebrar la primera sessió del Consell Consultiu del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquests grups de treball i seguiment formen part del procés participatiu que acompanya a la redacció del POUM i contemplen una seguida de reunions periòdiques on es tractaran diferents temàtiques relacionades amb l'ordenació urbanística.

A aquesta primera sessió van assistir representants  de diferents entitats i associacions locals, membres de l'equip redactor del POUM i la regidora d'Urbanisme Mireia Dionisio.

Va ser Mireia Dionisio qui va encetar la reunió presentant el Consell Consultiu i explicant en què consisteix la seva labor com a part de l'estructura participativa i la importància que té com a eina de seguiment d'aquest procés. Aquesta eina, a més del Consell Consultiu, la completen les comissions del Pla estratègic i les entitats de la ciutat que vulguin participar.

Seguidament, Sebastià Jornet, director del POUM, va presentar a la comissió l'equip multidisciplinari del POUM, conformat per diversos equips d'arquitectes, ambientòlegs, sociòlegs, geògrafs, economistes... Cada membre de l'equip va explicar quina funció tindrà dins del POUM i com els seus treballs es traslladaran al document que es definirà conjuntament amb l'equip redactor.

Per entendre millor aquesta fase, es va presentar la primera anàlisi que s'ha treballat sobre algunes dades urbanístiques com són els plànols de la ciutat, les dates de construcció dels habitatges, les alçades edificatòries, els equipaments, les zones verdes i el potencial edificatori entre altres temes. En relació a aquesta primera anàlisi, en Sebastià va destacar que Mollet és una ciutat amb una bona qualitat urbana i que la ràtio de zones verdes és molt bona.

Després d'aquest primer apropament a la fase actual del procés, Montserrat Mercadé, geògrafa responsable la memòria social del POUM, va exposar els seus primers estudis del creixement demogràfic de la població, les llars i la tipologia de llars que s'han fet els darrers anys. Sobre aquest tema, es va destacar que Mollet, en els últims anys, ha construït habitatges en superfície força gran.

Per últim, Antoni Vilanova, arquitecte encarregat del catàleg de patrimoni del POUM, també va presentar la primera anàlisi realitzat dins la vessant patrimonial que també inclou el projecte. Va explicar la importància d'ampliar el concepte de patrimoni cultural de manera que no sols integri l'arquitectura d'elements sinó també altres temàtiques com la memòria històrica i els conjunts de paisatge. Antoni va recalcar la gran oportunitat que suposa aquest procés per a fer valdre la memòria històrica de Mollet.

 

Comencen els treballs per dissenyar el Mollet del futur 

El 29 de gener de 2019 s'ha celebrat la primera sessió oberta per al procés de redacció i elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet del Vallès, un pla que perfeccionarà el model actual de ciutat compacta, de serveis, de proximitat i al servei dels ciutadans i ciutadanes de Mollet.

El projecte de redacció del POUM està acompanyat per diverses activitats de participació ciutadana, ja que, tal i com explica la regidora de Gestió i Disciplina Urbanística, Mireia Dionisio, “volem fer un pla molt participat, volem escoltar la gent i escoltar les seves preocupacions per conèixer de primera mà la realitat més propera i pròxima dels veïns i veïnes i definir el Mollet que volem per al futur”.

Més d’una cinquantena de veïns i veïnes van assistir a la presentació, on l’arquitecte i director del POUM de Mollet, Sebastià Jornet, va explicar quines són les característiques d’un Pla d'Ordenació Urbana Municipal, document màxim que una administració local pot fer per endreçar com vol que sigui seu futur.

En aquest sentit, Jornet apuntava que el nou Pla té un gran punt de partida ja que “l’urbanisme de Mollet és conegut com un element de referència de com ordenar bé un municipi d’escala intermèdia; Mollet és una ciutat compacta, mediterrània amb barreja d’usos i amb un fantàstic tresor que és Gallecs”. Es per aquest motiu, que amb el nou POUM “no inventarem un Mollet nou, el que farem és perfeccionar allò que ja tenim millorant el que no acabi de funcionar i augmentant el valor del que ja tenim perquè Mollet és una ciutat molt ben endreçada i equilibrada, una ciutat compacta i mediterrània com hi ha molt poques a Catalunya”.

Un POUM molt participatiu

Amb la primera sessió oberta, s'enceta alhora el procés de participació ciutadana que acompanyarà la redacció del Pla en totes les seves fases. Tal i com va explicar el responsable del Pla participatiu, Arnau Boix, “els mecanismes bàsics de participació s’entrellaçaran amb molta precisió amb les fases de redacció del POUM, i sobretot en les fases inicials, perquè és molt important que els ciutadans de Mollet ens diguin què és el que podem fer per millorar la ciutat”. Algunes de les accions que es duran a terme són sessions obertes a la ciutadania com la d’ahir, tallers de treball, reunions sectorials i inclús passejades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documents relacionats (29 de gener de 2019)

Presentació del procés de redacció del POUM

Documents relacionats (26 de febrer 2019)

Document Anàlisi urbanístic (5.2 MB) - pdf

Document Anàlisi cultural (5.4 MB) - pdf

Document Anàlisi social (359 KB) - pdf

Documents relacionats (26 de març de 2019)

Document Estudi de Mobilitat (5 MB) - pdf

Document Bases Econòmiques  (855 KB) - pdf

Document Estudi del Medi  (8.1 MB) - pdf

Documents relacionats (23 de juliol de 2019)

Document Prediagnosi (7 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès