El Ple Municipal acorda incrementar la taxa a les entitats financeres per l’ocupació que fan de la via pública amb els caixers automàtics El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha aprovat per unanimitat la modificació de les tarifes de la taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part d’entitats financeres i d’estalvi. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

El Ple Municipal acorda incrementar la taxa a les entitats financeres per l’ocupació que fan de la via pública amb els caixers automàtics

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha aprovat per unanimitat la modificació de les tarifes de la taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part d’entitats financeres i d’estalvi.

El Ple Municipal acorda incrementar la taxa a les entitats financeres per l’ocupació que fan de la via pública amb els caixers automàtics.

Aquesta modificació serà d’aplicació immediata per als caixers nous que es puguin instal·lar aquest any, un cop la modificació sigui vigent, i s’estendrà a la resta de caixer existents a partir de l’any 2024.

L’augment es proposa pel fet que aquesta taxa s’ajusti a l’ús real que es fa d’aquests caixers i també als criteris que hi ha en d’altres taxes relatives a l’aprofitament de l’espai públic com ara les que s’apliquen, per exemple, a les empreses subministradores de serveis de telecomunicacions o energètics.

La proposta acordada per unanimitat al Ple de l’Ajuntament és fruit de l’acord sobre les ordenances fiscals de 2023 al que van arribar l’equip de govern amb Mollet en Comú i Junts per Mollet, unes ordenances fiscals que en el seu moment també es van aprovar per unanimitat.

 

Etiquetes