Serveis https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Serveis

Benestar Animal.

Benestar Animal

A Mollet del Vallès els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents, ens correspon a tots garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania (també amb els qui, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia).

Cartes de Servei.

Cartes de Servei

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’Ajuntament informa dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets i deures dels usuaris en relació amb aquests.

Comerç i Mercats.

Comerç i Mercats

El Servei de Comerç té com a objectius la promoció del comerç urbà i de proximitat i potenciar l'oferta comercial de Mollet del Vallès. Per assolir-los, ofereix suport als comerciants, mitjançant diferents serveis, i impulsa accions de dinamització.

Convivència i ciutadania.

Convivència i ciutadania

La bona convivència és essencial per a que tots els molletans i totes les molletanes puguin gaudir de la ciutat. La convivència és la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats, oci, trobada i esbarjo... amb ple respecte. La bona convivència té perills que hem de treballar entre tots i totes, com les actituds incíviques d'un petit nombre de propietaris de gossos (portar el gos sense morrió, sense lligar, no recollir els excrements...) o les actituds (sorolls molt elevats, crits, cops forts... ) dins de les nostres llars o a la nostra comunitat de veïns i veïnes.

Cultura.

Cultura

El Servei de Cultura fomenta les polítiques culturals de proximitat i treballa per mantenir vives les festes i tradicions de Mollet del Vallès. El seu objectiu és potenciar l'oferta cultural i sensibilitzar la ciutadania envers la participació en les activitats culturals que es fan al municipi.

Educació.

Educació

El Servei d’Educació gestiona la política educativa municipal i actua per a que l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la població. És responsable de la dinàmica educativa, de les competències locals en matèria educativa i de les escoles municipals.

Esports.

Esports

Mollet és una ciutat referent en esport i cada any s’organitzen activitats amb l’objectiu de consolidar l’hàbit de la pràctica esportiva i que més molletans i molletanes coneguin els beneficis de l’esport, la millora de la salut i l’adquisició de valors.

Gent gran.

Gent gran

En estreta coordinació i col·laboració amb la resta de departaments i treballant de manera transversal, el servei de Gent Gran s’adreça a majors de 65 anys, amb l’objectiu de dinamitzar i generar un entorn d’oportunitats per tal que les persones puguin desenvolupar el seu potencial, segons les seves necessitats i preferències.

Habitatge.

Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) és un servei gratuït de l'Ajuntament de Mollet que dóna resposta a tots els aspectes relacionats amb l'habitatge. L'OLH compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La política d'habitatge és una matèria transversal que es treballa des de les diverses administracions i diferents departaments. Així, l'OLH és una aposta per facilitar al ciutadà tots els tràmits relacionats amb l'habitatge.

Joventut.

Joventut

El portal de referència per a tots aquells temes d’interès jove posant especial atenció a tots aquells elements que facilitin una emancipació plena, com a col·lectiu, i com a persones dins la societat.

Medi Ambient i Sostenibilitat.

Medi Ambient i Sostenibilitat

Mollet és avui una ciutat rica en biodiversitat: plantes, arbres i animals, vida, colors i sons acompanyen el dia a dia de les persones que hi viuen. A més, fem una aposta per reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.

Ocupació.

Ocupació

L’objectiu principal del servei d'ocupació és ajudar i donar suport a la ciutadania de Mollet a trobar feina i/o millorar-la, proporcionar-los recursos i fomentant una actitud pro activa mitjançant la informació, orientació, formació.

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

LOficina d'Atenció Ciutadana ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre la ciutat, així com la possibilitat de tramitar la majoria de les gestions de l'Ajuntament. L'OAC es troba a la planta baixa i comparteix espai amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que té delegada la gestió d'alguns tributs municipals. Per fer una sol·licitud general. Horari d'obertura al públic De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores ininterrompudament, i divendres, de 8 a 15 hores. Setmana Santa, Nadal i els mesos de juliol i agost, de 8 a 15 h. L'horari de màxima afluència de públic és entre les deu del matí i la una del migdia.

Participació ciutadana.

Participació ciutadana

L'espai de Participació ciutadana és la plataforma digital de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per construir una ciutat més democràtica, oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de la seva ciutadania.

Polítiques de gènere, feminisme i Diversitat.

Polítiques de gènere, feminisme i Diversitat

La Regidoria de Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, s’encarrega a nivell municipal de vetllar per a la inclusió de la igualtat de gènere en totes les seves dimensions. L’administració local té un gran protagonisme a l’hora de desenvolupar polítiques de gènere i ha demostrat que la seva proximitat a la ciutadania la converteix en un actor clau per intervenir i implantar polítiques públiques de gènere transversals. Les polítiques d’igualtat no són un àmbit només de les dones i per a les dones, sinó que són un entorn també per als homes, no binàries i identitats dissidents i, que aquest treball conjunt, ha de ser un dels exemples que hem de llegar a les generacions futures en un nou paradigma de la lluita per a la plena igualtat dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+

Promoció empresarial, innovació i emprenedoria.

Promoció empresarial, innovació i emprenedoria

Engloba tots els serveis que ofereix l'Ajuntament de Mollet del Vallès a les empreses i les persones emprenedores. Tot amb l'objectiu d’afavorir l’atracció, creació i consolidació de l’activitat econòmica i contribuir així a la capacitació de les persones i a la millora de la competitivitat empresarial de la ciutat.