Mollet en xifres

Sobre el servei

Les dades estadístiques que s'ofereixen tenen un caràcter merament informatiu i de divulgació de la realitat de la ciutat. En algun cas, les xifres poden ser lleugerament diferents amb les que recullen les estadístiques oficials.