Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura

Dades de contacte

Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura
Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)
93 571 95 00
ced@molletvalles.cat

http:www.soleturamollet.cat

 

Sobre el servei

L'abril de 2010 es va constituir el Grup d'Amics i Amigues de Jordi Solé Tura, obert a tothom, per tal de  cercar el suport i la complicitat de persones que, amb el seu testimoniatge, contribueixin a mostrar públicament l'estima cap a la persona de Jordi Solé Tura.
 

Abans de la creació formal del Centre i amb la voluntat d’integrar les universitats en el projecte per la vinculació de Jordi Solé Tura amb el món universitari i acadèmic, es mantenen contactes amb els rectorats de tres universitats catalanes, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Les tres institucions comuniquen formalment la voluntat de col·laborar en aquest projecte molletà.

L’any 2005 es constitueix el Consell Assessor del Centre d’Estudis per la Democràcia a Mollet del Vallès, format per un grup de catedràtics.

Pots conèixer totes les activitats, notícies informació del Centre d'Estudis per la Democràcia