Cartes de Servei

Sobre el servei

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’Ajuntament informa dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets i deures dels usuaris en relació amb aquests.

Són una concreció del compromís públic de l'organització amb un funcionament més transparent i orientat sota criteris de qualitat i millora contínua atès que fixen estàndards de prestació i objectius que són avaluats periòdicament.

Consultar les cartes de servei