Respecte Animal

Dades de contacte

Contacte:

Correu electrònic: respecteanimal@molletvalles.cat

Telèfon: 93 571 95 00

Sobre el servei

A Mollet del Vallès els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents, ens correspon a tots garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania (també amb els qui, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia).

En aquest sentit, la convivència, la defensa i la protecció dels animals és una carrera de fons en la qual l’Ajuntament de Mollet fa molts anys que treballa amb el suport de totes les entitats i el voluntariat.

L’any 2019 es va crear la Regidoria de Respecte Animal i al gener de 2020 la coordinadora d'entitats.

L’any 2003 es va aprovar l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, que el 2017 es va renovar per ajustar el marc normatiu a la realitat jurídica actual.