Serveis https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Serveis

Cartes de Servei

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’Ajuntament informa dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets i deures dels usuaris en relació amb aquests.

Comerç i Mercats

El Servei de Comerç té com a objectius la promoció del comerç urbà i de proximitat i potenciar l'oferta comercial de Mollet del Vallès. Per assolir-los, ofereix suport als comerciants, mitjançant diferents serveis, i impulsa accions de dinamització.

Convivència i ciutadania

La bona convivència és essencial per a que tots els molletans i totes les molletanes puguin gaudir de la ciutat. La convivència és la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats, oci, trobada i esbarjo... amb ple respecte. La bona convivència té perills que hem de treballar entre tots i totes, com les actituds incíviques d'un petit nombre de propietaris de gossos (portar el gos sense morrió, sense lligar, no recollir els excrements...) o les actituds (sorolls molt elevats, crits, cops forts... ) dins de les nostres llars o a la nostra comunitat de veïns i veïnes.

Educació

El Servei d’Educació gestiona la política educativa municipal i actua per a que l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la població. És responsable de la dinàmica educativa, de les competències locals en matèria educativa i de les escoles municipals.

Esports

Mollet és una ciutat referent en esport i cada any s’organitzen activitats amb l’objectiu de consolidar l’hàbit de la pràctica esportiva i que més molletans i molletanes coneguin els beneficis de l’esport, la millora de la salut i l’adquisició de valors.

Gent gran

En estreta coordinació i col·laboració amb la resta de departaments i treballant de manera transversal, el servei de Gent Gran s’adreça a majors de 65 anys, amb l’objectiu de dinamitzar i generar un entorn d’oportunitats per tal que les persones puguin desenvolupar el seu potencial, segons les seves necessitats i preferències.

Gestió de residus i neteja viària

A Mollet treballem per gaudir d'una ciutat respectuosa amb el medi ambient, fomentant el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus; amb un espai públic net i de qualitat.

Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) és un servei gratuït de l'Ajuntament de Mollet que dóna resposta a tots els aspectes relacionats amb l'habitatge. L'OLH compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La política d'habitatge és una matèria transversal que es treballa des de les diverses administracions i diferents departaments. Així, l'OLH és una aposta per facilitar al ciutadà tots els tràmits relacionats amb l'habitatge.

Joventut

El portal de referència per a tots aquells temes d’interès jove posant especial atenció a tots aquells elements que facilitin una emancipació plena, com a col·lectiu, i com a persones dins la societat.

Medi Ambient i Sostenibilitat

Mollet és avui una ciutat rica en biodiversitat: plantes, arbres i animals, vida, colors i sons acompanyen el dia a dia de les persones que hi viuen. A més, fem una aposta per reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.

Ocupació

L’objectiu principal del servei d'ocupació és ajudar i donar suport a la ciutadania de Mollet a trobar feina i/o millorar-la, proporcionar-los recursos i fomentant una actitud pro activa mitjançant la informació, orientació, formació.

Participació ciutadana

L'espai de Participació ciutadana és la plataforma digital de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per construir una ciutat més democràtica, oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de la seva ciutadania.

Polítiques de gènere, feminisme i Diversitat

La Regidoria de Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, s’encarrega a nivell municipal de vetllar per a la inclusió de la igualtat de gènere en totes les seves dimensions. L’administració local té un gran protagonisme a l’hora de desenvolupar polítiques de gènere i ha demostrat que la seva proximitat a la ciutadania la converteix en un actor clau per intervenir i implantar polítiques públiques de gènere transversals. Les polítiques d’igualtat no són un àmbit només de les dones i per a les dones, sinó que són un entorn també per als homes, no binàries i identitats dissidents i, que aquest treball conjunt, ha de ser un dels exemples que hem de llegar a les generacions futures en un nou paradigma de la lluita per a la plena igualtat dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+

Promoció empresarial, innovació i emprenedoria

Engloba tots els serveis que ofereix l'Ajuntament de Mollet del Vallès a les empreses i les persones emprenedores. Tot amb l'objectiu d’afavorir l’atracció, creació i consolidació de l’activitat econòmica i contribuir així a la capacitació de les persones i a la millora de la competitivitat empresarial de la ciutat.

Respecte Animal

A Mollet del Vallès els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents, ens correspon a tots garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania (també amb els qui, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia).

Síndic Personer

La institució del Síndic Personer fou creada pels nostres avantpassats molletans durant la primera meitat del segle XVIII amb la finalitat de controlar i fiscalitzar les activitats dels regidors i alcaldes i defensar els interessos del veïnat arran de les reformes reaccionàries del Decret de Nova Planta. Aquesta figura va desaparèixer al cap d'uns seixanta anys, quan les lleis municipals es van vincular a les institucions democràtiques. 200 anys, desprès es recupera aquesta figura amb un sentit molt diferent del de llavors: el de reforçar la democràcia.

Salut pública

La salut pública compren el conjunt d'activitats organitzades en la comunitat que estan dirigides a la promoció i la restauració de la salut dels individus, dels grups i de la col·lectivitat. Es tracta dels esforços organitzats d'una comunitat per incrementar i defendre la salut dels seus habitants i per restaurar-la quan s'hagi perdut. La salut pública té com a objectius principals: millorar la salut, allargar i millorar la qualitat de vida de la població a partir de la protecció i la promoció de la salut i prevenir la malatia.

Serveis Socials

Els Serveis Socials Bàsics atenen i donen resposta a les situacions de risc i de necessitat social i/o econòmica que pugui tenir la ciutadania.

Urbanisme

L'objecte principal de l’urbanisme és la planificació de les ciutats i el seu territori. Els nostres serveis apliquen en la seva tasca els criteris bàsics per ordenar, transformar i conservar el territori. També regulen l’ús dels edificis i les instal·lacions. Tot plegat, amb l'objectiu de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible i equilibrat en sintonia amb les necessitats de la població.