5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient Coincidint amb aquesta data, l’Ajuntament incideix en la importància de protegir el medi ambient i promoure accions que fomentin la participació de la ciutadania en totes les vessants del medi ambient. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

Coincidint amb aquesta data, l’Ajuntament incideix en la importància de protegir el medi ambient i promoure accions que fomentin la participació de la ciutadania en totes les vessants del medi ambient.

5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient.

L’Ajuntament realitza diferents accions per protegir el medi ambient en els diferents àmbits en els quals té competència, com els residus, la neteja viària, l’enllumenat públic, la eficiència energètica i les energies alternatives, l’aigua i el clavegueram. A més, també treballa per sensibilitzar la ciutadania perquè també tinguin cura del seu entorn.

Residus
La quantitat de residus municipals a Mollet s’ha reduït en un 6,6% entre el 2006 i el 2010. A més, Mollet és un dels municipis de Catalunya que genera menys residus municipals per habitant i dia.

Pel que fa a la recollida selectiva, és destacable l’augment del 60% de la recollida de matèria orgànica, entre 2005 i 2010, passant de 1.578 tones anuals a 2.279.

Neteja viària
El servei de neteja viària ha anat incorporant diferents millores ambientals durant els darrers anys. Per exemple:
- Ús d’aigua freàtica en el 100% de les neteges de la via pública
- Aprofitament de les fulles recollides durant el servei de neteja viària en època de caiguda de fulles per a la fabricació de compost
- Renovació del parc de vehicles per tal de reduir el consum i les emissions (tant de gasos com de soroll)

Enllumenat públic
Des del 2007 i fins al 2010, s’ha disminuït un 3% la contaminació llumínica tot i que s’ha incrementat els punts de llum en un 21,10% (per urbanització de nous espais o millora de l’enllumenat).

En els darrers tres anys, s’han instal•lat o canviat un total de 547 punts de llum amb lluminàries no contaminants. Aquest canvi suposa un estalvi de 19.000 kw/h i de 6,10 tones de CO2 anuals.

Aigua i clavegueram
En els darrers anys, s’ha aconseguit un estalvi del 30% en el consum municipal d'aigua. Un altre aspecte a considerar és el sistema de clavegueram. La qualitat de l’aigua és un aspecte molt important i disminuir-ne la seva contaminació és un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament.

Estalvi energètic i energies alternatives
Una de les polítiques que l’Ajuntament impulsa des de fa anys, és la incorporació d’energies alternatives en els equipaments de nova construcció. Recentment, s’han instal•lat plaques fotovoltàiques al parc de Ca l’Estrada (30.000 Wp) i al CEIP Sant Jordi (18.960 Wp), i al polígon de Can Magarola, a la plaça Joan Miró i al parc de les Pruneres.

Recentment també s’han fet actuacions a nivell constructiu a diverses escoles de la ciutat per reduir el consum energètic (aïllaments tèrmics, impermeabilitzacions, nous sistemes de climatització, instal•lació de lluminàries  de baix consum, etc). Aquestes actuacions han comportat un important estalvi energètic i la reducció de 146,45 Tn d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Parcs i jardins
El manteniment dels espais verds a la ciutat també es fa amb un cura especial al medi ambient. Algunes de les actuacions realitzades a Mollet del Vallès durant els darrers anys són:
- Plantada popular anual en motiu de la Festa de l’arbre als Pinetons
- Gestió de l’aigua de reg mitjançant la incorporació de detectors de vent, temperatura i pluja. Previsió    de la incorporació de sistemes d'aturada automàtica en cas de fuites i funcionaments anòmals (fuites i excés de consum).
- Foment dels sistemes de reg localitzat amb menor consum d'aigua.
- Increment en la utilització d'aigua no potable al reg dels parcs i jardins.
- Reducció dels tractaments fitosanitaris convencionals i implantació progressiva de sistemes d’endoteràpia i control integrat, amb la reducció d’aportacions de productes nocius al medi.
- Substitució i plantació d'arbres en diversos carrers dels municipis.
- Introducció dels vehicles elèctrics a la Brigada de Parcs i Jardins (no emeten CO2)

Imatges relacionades

Imatge1
Imatge1
Imatge2
Imatge2
Imatge3
Imatge3
Imatge4
Imatge4
Imatge5
Imatge5

Etiquetes