Col·lecció Vicenç Plantada La col·lecció Vicenç Plantada té com a objectiu publicar estudis i materials monogràfics relatius a Mollet del Vallès i els pobles veïns (Baix Vallès) de manera rigorosa i divulgadora alhora. La col·lecció pren el nom de Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-1913), l’estudiós molletà que va fer importants contribucions al coneixement de la ciutat. Els llibres es poden adquirir a la botiga del Museu Abelló (Berenguer III, 122). https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Col·lecció Vicenç Plantada

La col·lecció Vicenç Plantada té com a objectiu publicar estudis i materials monogràfics relatius a Mollet del Vallès i els pobles veïns (Baix Vallès) de manera rigorosa i divulgadora alhora. La col·lecció pren el nom de Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-1913), l’estudiós molletà que va fer importants contribucions al coneixement de la ciutat. Els llibres es poden adquirir a la botiga del Museu Abelló (Berenguer III, 122).

Volum número 14

Mollet, cronistes, papers i lletres. Fonts documentals, recerca, publicacions i producció literària

Aquest volum, el número catorze, recull les ponències de les XXII Jornades del Centre d’Estudis Molletans, que van tenir lloc, de manera telemàtica a causa de la pandèmia per la covid·19, del 16 de febrer al 4 de març de 2021.

Aquí trobareu quinze articles que suposen un veritable viatge per la història del coneixement i la producció literària de Mollet. Una recerca pacient i meticulosa que aporta informació inèdita i endreça i analitza una ingent quantitat d’informació que de ben segur esdevindrà una obra de consulta obligada per a futures investigacions.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 13

Guia de les escultures de Mollet del Vallès. Metalls, tècniques i curiositats

Autora: María Asunción Valiente Bermejo
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2015
Pàgines: 117
Mides: 17 x 24 cm

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 13

Aquesta publicació dóna a conèixer les escultures metàl·liques que trobem als espais públics de Mollet. Les descriu des d'una perspectiva tècnica: els aliatges que les conformen, les tècniques d'unió emprades i les formes de protegir-les de la corrosió ambiental, però alhora, l'explicació va acompanyada de la motivació, el simbolisme i l'ànima que van promoure i donar essència a aquestes obres. La informació s'organitza en fitxes, on trobareu tant les dades tècniques obtingudes de l'observació i dels projectes tècnics consultats, com també un recull d'anècdotes, curiositats i simbolismes associats a cada escultura, fruit de les converses amb autors, responsables municipals i empreses involucrades. L'objectiu és convidar-vos a ramblejar, a redescobrir en família el nostre patrimoni, i, en definitiva, a valorar-lo i estimar-lo.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 12

La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978)

Autores: Judith Ansó Ros i Glòria Campoy Collado
Editor: Centre d’Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2011
Pàgines: 292
Mides: 17 x 24 cm
PVP: exhaurit

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 12

Aquest va ser el treball guanyador de la VII Beca de Recerca Vicenç Plantada. El treball ressegueix la vida de Gallecs des de les primeres dècades del segle XX fins als anys setanta, a través d’un personatge singular, Joan Ros Herrero. Pagès, és un home autodidacta que s’interessa per to el que l’envolta i la història que el condiciona. A través dels dietaris i llibretes on anava anotant totes les seves activitats, des del que plantava, el temps que feia, el bestiar que comprava o venia... fins a la guerra i l’expropiació per construir una gran ciutat a Gallecs que finalment no es va arribar a fer, les autores han reconstruït la història de la família, les masies, els esdeveniments històrics, els conreus, les festes i tot el que representava viure, en aquella època, a Gallecs.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

 

Volum número 11

Etnobotànica a Gallecs. Plantes i cultura popular al Baix Vallès

Autors: M. Àngels Bonet Galobart, Mònica Roldan Molina, Jordi Camprubí Amat, Joan Vallès Xirau

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2008

Pàgines: 312

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 15 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 11

Aquest va ser el treball guanyador d’un accèssit de la V Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’objectiu fonamental d’aquest treball és establir els catàlegs de les plantes conegudes, apreciades i utilitzades per la gent que viu a Gallecs, amb l’especificació dels seus noms i usos. Gallecs, una mena de petit oasi de natura envoltat d’urbanització, preserva biodiversitat silvestre (pel que fa a les plantes, clapes de vegetació natural), agrobiodiversitat (camps, horts, vinyes, vergers) i etnobiodiversitat (sabers populars sobre les plantes).

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

 

Volum número 10

La Sardana a Mollet. Un segle d'història

Autora: Consol Garcia-Moreno i Marchan

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2007

Pàgines: 301

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 15 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 10

Mollet era considerada una vila sardanista el primer terç del segle XX. Comptava amb una entitat constituïda per gestionar el conreu d’aquesta dansa i impulsar la seva expansió des de 1926; la sardana, però, ja s’havia fet present en actes socials, polítics i festius molletans des da la primera dècada del segle.

El llibre és una crònica de la presència d’aquest fet cultural entre el molletans fins als nostres dies. S’exposa com s’ha manifestat la simbiosi sardanisme-catalanisme en aquesta comunitat vallesana al llarg de tantes dècades. Assenyala tres etapes força definides en la trajectòria del sardanisme a Mollet i analitza les circumstàncies que han determinat els trets que les diferencien.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 9

Guia dels arbres d'interès local de Mollet del Vallès

Autora: Olga Alcaide i Ardanaz

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2005

Pàgines: 197

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 12 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 9

Aquest va ser el treball guanyador de la V Beca de Recerca Vicenç Plantada. El llibre consisteix en un catàleg dels arbres de Mollet del Vallès que destaquen per les seves característiques intrínseques o per factors locals, fet que els converteix en arbres d’interès local. A cada un d’aquests elements arboris se’ls ha aplicat la Norma Granada, mètode per a taxar els arbres ornamentals, de la que se n’obté un valor econòmic en euros. Com a resultat d’aquest treball, s’han elaborat unes eines didàctiques (plànols de la ciutat, itineraris per la ciutat, clau d’identificació i glossari botànic) que tenen com a objectiu acostar el lector al coneixement de l’arbrat ornamental.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

 

Volum número 8

Santa Maria de Gallecs. Estudi de materials, tècniques constructives i estat de conservació

Autor: Joan Carles Ortiz i Chacón

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2003

Pàgines: 118

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 10 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 8

Aquest va ser el treball guanyador de la IV Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’església de Santa Maria de Gallecs és un edifici d’estil romànic, situat en el paratge del mateix nom dins del terme municipal de Mollet del Vallès.

El llibre consisteix en un estudi acurat dels materials originaris que es van utilitzar en la construcció de l’església i en les posteriors restauracions. Després d’un breu repàs històric i de les tècniques constructives, el cos del llibre se centra en els resultats analítics i de caracterització dels materials lítics, els morters i els elements ceràmics que formen part dels paraments de l’edifici. Finalment, s’avalua l’estat de conservació, amb l’objectiu d’obtenir pautes per a futures obres de restauració.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 7

Joan Ambrós i Lloreda. Per Catalunya i la Llibertat

Autors: Joan Corbalán i Gil i Consol Garcia-Moreno i Marchan

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2002

Pàgines: 526

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 10 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 7

En Joan Ambrós va ser regidor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, soldat i escriptor i va morir a l’exili a França.

El llibre conté una aproximació a la vida de Joan Ambrós, amb Mollet com a centre i amb l’exili com a punt de referència.  La part més extensa de l’obra és un exhaustiu recull dels seus escrits de joventut i, sobretot, dels seus escrits de l’exili, que inclouen poemes i sardanes, articles i un epistolari. Com a apèndix figura un recull de fotografies, un altre de documents, la bibliografia i les fonts documentals emprades i un complet inventari general d’escrits d’en Joan Ambrós i Lloreda.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 6

Els noms de lloc i de persona de Mollet del Vallès

Autor: Enric Garcia-Pey

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2001

Pàgines: 413

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 10 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 6

Aquest va ser el treball guanyador de la III Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’obra és un recull onomàstic d’antropònims, classificats per noms de fonts, cognoms, personatges i sobrenoms -motius- noms de casa i un altre de topònims, classificats segons nom de la població, i temes com l’aigua, arbres singularitzats, construccions, culte, indrets arbrats, indrets singularitzats, masos, partides de terra, zones de pas, poblacions i parròquies, comarques i països i relleu.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 5

Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política

Autors: Joan Corbalán i Gil i Antoni Lardín i Oliver

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Primera edició: desembre 2000

Segona edició: novembre 2020

Pàgines: 187

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 10 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 5

Es tracta de la biografia d’una de les personalitats polítiques més rellevants del Mollet del Vallès contemporani. Josep Fortuny va ser regidor i alcalde de la vil·la durant la Segona República i la Guerra Civil i va morir afusellat per les tropes franquistes l’any 1939.

El llibre consta d’una part biogràfica, que narra la vida de Josep Fortuny, lligada a la història del Mollet dels anys 30. L’apèndix documental és la part més àmplia i consta de fotografies, articles publicats a diverses revistes, una Memòria sobre l’època de la Dictadura, els informes políticosocials del processament, el judici sumaríssim, l’estada a la Model i la correspondència que en Josep Fortuny va mantenir amb la seva família. Com a annexos, destaquen diverses actes d’incautació durant la Guerra, un Informe per a la Causa General i un llistat d’organitzacions polítiques molletanes  amb alguns membres locals (1936-1939).

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 4

La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès

Autora: M. Àngels Suárez i González

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 2000

Pàgines: 369

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 10 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 4

Aquest va ser el treball guanyador de la II Beca de Recerca Vicenç Plantada. Es tracta d’una publicació que abasta un període curt però molt important de la història de Mollet del Vallès: el que va de la instauració de la II República fins al començament de la repressió, un cop acabada la Guerra Civil. És un exhaustiu treball que consta de cinc parts ben diferenciades: la població i l’economia dels anys 30, la República, la Guerra Civil i la postguerra. La part més important és la que correspon a la Guerra Civil, on l’autora ens parla de temes com la revolució social, els Fets de Maig, l’economia de guerra, els soldats molletans, les víctimes de la repressió a la reraguarda, els refugiats, els bombardeigs i l’ensenyament. El llibre acaba amb una completa bibliografia, a més d’un annex documental i tres índexs: onomàstic, toponímic i de fotografies.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 3

Gallecs, espai obert

Autors: Jordi Bertran i Duarte, Jordi Cañas i Sala, Raquel Gallego i Calderón, Mireia Grau i Creus, Eliseu Guillamón i Villalba, Àngel Moreno i Duran, Oriol Nel·lo i Colom i Josep Ribas i Falomir

Editors: Centre d'Estudis Molletans i Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

Any: 1996

Pàgines: 137

Mides: 21 x 13,5 cm

PVP: Exhaurit

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 3

Es tracta d’un recull de les actes de les Jornades Gallecs. Els valors del patrimoni natural i cultural i l’articulació de la seva protecció amb el planejament urbanístic, que van tenir lloc a Mollet, el 16 i 17 de juny de 1995. Els títols dels temes que tracta són: Els valors geològics, vegetals, faunístics i paisatgístics de Gallecs, L’activitat agrícola a Gallecs i la seva relació amb el patrimoni històric i ambiental, La gestió dels espais naturals a la regió metropolitana de Barcelona: Gallecs i Collserola, dos casos extrems, Gallecs: temàtica, actors i dimensions d’un conflicte i Gallec en el sistema d’espais oberts de la regió metropolitana de Barcelona: dinàmiques territorials i planejament urbanístic. El llibre clou amb índexs d’antropònims, topònims i institucions.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 2

Obres completes de Vicenç Plantada. II. Monografies i altres escrits

Autor: Ferran Pérez i Gómez

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 1998

Pàgines: 238

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 6 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 2

Aquest va ser el treball guanyador de la I Beca de Recerca Vicenç Plantada (volums 1 i 2 de la col·lecció Vicenç Plantada). Segon volum de les obres completes de Vicenç Plantada, que aplega monografies sobre meteorologia, zoologia i geografia, diverses narracions breus de temàtica diversa aparegudes a La Renaixença, articles publicats al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, material folklòric, articles i cròniques publicats a les revistes L’art del pagès i Agricultura, La Veu del Vallès i La Veu de Catalunya, Juny, Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. A més, podem trobar un curiós i divertit treball sobre homònims del Vallès.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

Volum número 1

Obres completes de Vicenç Plantada. I. Cròniques i articles en la Renaixença

Autor: Ferran Pérez i Gómez

Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès

Any: 1997

Pàgines: 263

Mides: 17 x 24 cm

PVP: 6 €

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 1

Aquest va ser el treball guanyador de la I Beca de Recerca Vicenç Plantada (volums 1 i 2 de la col•lecció Vicenç Plantada). Es tracta d’una aproximació a la figura de Vicenç Plantada i Fonolleda, molletà il•lustre i estudiós de les més variades disciplines. El llibre comença amb una aproximació a l’època en la qual va viure el protagonista. Hi trobem una completa biografia de Vicenç Plantada en el vessants de mestre i pedagog, veterinari i científic, naturalista, periodista i escriptor, polític catalanista i excursionista i folklorista. La base d’aquest llibre la constitueix el recull de les principals cròniques que va escriure a La Renaixença entre 1881 i 1905.

Descarregar document en format PDF

Enllaç al visualitzador de la publicació

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0