Equipaments educatius https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Equipaments educatius

Escola Can Besora.

Escola Can Besora

L'Escola d'educació infantil i primària Can Besora està situada a Can Borrell. Des dels seus inicis, està constituïda com a comunitat d’aprenentatge.

Escola Cal Músic.

Escola Cal Músic

L’escola d'educació infantil i primària Cal Músic està situada al barri de Can Pantiquet. Compta amb els edificis d’educació infantil i primària i altres equipaments com: biblioteca, gimnàs, sala d’actes, aula d’idiomes, aules de desdoblament, aula de música, espai de joc simbòlic, aula d’ordinadors, aula d’experiments, etcètera.

Escola Col·legis Nous.

Escola Col·legis Nous

L’escola d'educació infantil i primària Col∙legis Nous està situada a la Rambla Nova. Disposa d’un gran pati exterior i dos d’interiors. L’escola té espais molt amplis que permeten treballar amb diferents agrupacions de l’alumnat. És una escola inclusiva i integradora, que vetlla per la formació integral i harmònica de l’alumnat, respectant i atenent a cada infant segons les seves necessitats.

Escola del Bosc.

Escola del Bosc

L'escola d'educació infantil i primària El Bosc està situada al barri de Can Pantiquet, al bell mig d’un bosc de pins, roures i alzines. És una escola inclusiva i acollidora, sense barreres arquitectòniques (amb ascensor), i oberta al municipi.

Escola Federico García Lorca.

Escola Federico García Lorca

L'escola d'educació infantil i primària Federico García Lorca està situada al barri de Lourdes. És una escola d’estructura cíclica, on l’alumnat s’agrupa per cicles per realitzar algunes activitats o àrees, però que treballa en separat per nivells en totes les assignatures curriculars. Aquesta organització permet tenir una ràtio d’uns 12 alumnes per classe i facilita una atenció molt individualitzada i personalitzada.

Escola Joan Abelló.

Escola Joan Abelló

La finalitat principal de l'escola d'educació infantil i primària Joan Abelló és que aquesta esdevingui, pels infants, un espai de benestar i d’aprenentatge. El centre respecta les diferències de cadascú, atenent a cada alumne/a tal i com ho necessiti. Per atendre les necessitats i els diferents ritmes d’aprenentatge dels infants, porta a terme una metodologia activa on el nen i la nena són protagonistes del seu propi aprenentatge.

Escola Joan Salvat Papasseit.

Escola Joan Salvat Papasseit

L’escola d'educació infantil i primària Joan Salvat Papasseit viu un procés de renovació pedagògica que comporta un canvi metodològic molt significatiu, on l’alumnat esdevé protagonista del propi aprenentatge. Es prioritza el treball cooperatiu, la vivencialitat, l’educació emocional i l’aplicació de les noves tecnologies.

Escola Montseny.

Escola Montseny

La missió de l'escola d'educació infantil i primària Montseny és formar persones crítiques, respectuoses i compromeses amb la societat amb una formació sòlida. El centre respecta les característiques i potencia les capacitats individuals. És una escola per a tothom però amb un projecte per a cadascú. El seu objectiu principal és garantir l’èxit individual de tots i totes.

Escola Sant Jordi.

Escola Sant Jordi

L'escola d'educació infantil i primària Sant Jordi està situada al barri de l’Estació del Nord, al costat de l’INS Mollet. L’objectiu principal del personal docent és motivar l’alumnat durant el seu aprenentatge i contribuir al seu desenvolupament emocional, les seves capacitats i la seva personalitat, fomentant sempre el respecte a la diversitat.

Escola Sant Vicenç.

Escola Sant Vicenç

L'escola d'educació infantil i primària Sant Vicenç és una escola pública de doble línia amb una llarga tradició pedagògica. Els seus valors són el respecte a la diversitat humana i cultural, la convivència democràtica, la promoció de l’esforç, la responsabilitat i la resiliència. Estructuren la pràctica docent en projectes de treball de manera diversificada: racons, activitats sistemàtiques, tallers, tots ells situacions didàctiques que plantegen reptes significatius a l’alumnat i que promouen el treball cooperatiu, la creativitat i l’aprenentatge competencial.

Agrupació Escolar Anselm Clavé.

Agrupació Escolar Anselm Clavé

L’Agrupació Escolar Anselm Clavé és una escola concertada amb una línia d’ensenyament (Infantil, Primària i ESO) que permet un tracte individual i personalitzat als alumnes i famílies. Disposa d'una plantilla implicada, il∙lusionada i motivada per treballar per l'alumnat i les seves necessitats i interessos. Volen formar persones amb criteris propis, esperit artístic, capacitat d’emocionar-se, valors que els defineixin i eines per entendre tot allò que els envolta.

Centre d'Estudis Mollet.

Centre d'Estudis Mollet

El Centre d’Estudis Mollet és una escola d'educació infantil, primària i secundària acollidora, propera i familiar. Compta amb un equip docent estable, motivat i amb una gran capacitat d’adaptació i innovació. A Mollet del Vallès des de fa 90 anys, és una escola concertada, d’una línia d’ensenyament, que ofereix formació per als alumnes des dels 3 fins als 16 anys.

Col·legi Lestonnac.

Col·legi Lestonnac

El Col·legi Lestonnac és una escola concertada de 2 línies des de I3 fins a 4t ESO. Pertany a la Companyia de Maria, una institució dedicada a l’educació arreu del món, present a Mollet des de fa més de 100 anys. El seu model pedagògic -SIGNA- vol ser integrador i obert, reflexiu i crític, pràctic i creatiu. Se centra en l’Educació Personalitzada per a la integració de totes les dimensions que configuren la persona: físiques, cognitives, afectives, relacionals i transcendents. SIGNA es fonamenta en la Construcció Significativa de l’Aprenentatge. Algunes de les metodologies emprades són: Projectes, Grups Cooperatius, Treball en equip, Rutines i Destreses de Pensament.

Escola Sant Gervasi Cooperativa.

Escola Sant Gervasi Cooperativa

L'Escola Sant Gervasi és un entorn acollidor, saludable i segur per al creixement. Ofereix formació a totes les etapes educatives de 3 a 18 anys i compta amb un equip de persones estable, compromès i motivat, amb gran capacitat d’innovació i d’adaptació dels processos als reptes de la nova societat del coneixement. Amb més de 50 anys d’història, ofereix espais i experiències d’aprenentatge per potenciar el desenvolupament cognitiu, emocional, social i professional a partir de metodologies actives (projectes, aprenentatge per reptes, ambients de treball, etc.). Tanmateix, integra la tecnologia com un recurs més que facilita l’aprenentatge.

Institut Vicenç Plantada.

Institut Vicenç Plantada

L'Institut Vicenç Plantada ofereix un ensenyament inclusiu, globalitzador i pel futur, obert al canvi i a la innovació. Imparteix ESO, batxillerat (humanitats-ciències socials, científic-tecnològic i baccalauréat), Cicles Formatius de Grau Mitjà: Guia en el Medi Natural i en temps de lleure, i Cicles Formatius de Grau superior: Ensenyament i animació socioesportiva.

Institut de Mollet del Vallès.

Institut de Mollet del Vallès

L'Institut de Mollet del Vallès ofereix diversos ensenyaments: ESO; totes les modalitats de batxillerat, inclosa la d’Arts plàstiques, imatge i disseny; PFI: pintura i auxiliar de manteniment, i cicles formatius de grau mitjà i superior: automoció, electricitat, fabricació mecànica, manteniment, química, seguretat i medi ambient, així com Certificats de Professionalitat i Curs d’Especialització en Fabricació Intel∙ligent.

Institut Gallecs.

Institut Gallecs

L’Institut Gallecs imparteix els següents estudis i serveis: Educació Secundària Obligatòria (ESO) i batxillerat: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia; cicles formatius de grau mitjà: Administració i Gestió: Gestió Administrativa (LOE); Sanitària: Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE), Farmàcia i Parafarmàcia (LOE); Serveis Socioculturals i a la Comunitat: Atenció a Persones en Situació de Dependència (LOE); cicles formatius de grau superior: Administració i Gestió: Administració i Finances (LOE); Sanitat: Documentació, Higiene Bucodental i Administració Sanitàries (LOE); Serveis Socioculturals i a la Comunitat: Educació Infantil (LOE) i Integració Social (LOE).

Institut Aiguaviva.

Institut Aiguaviva

L’INS Aiguaviva ofereix per al curs 2023-24 tres línies de 1r fins a 4t d’ESO, i dues línies de batxillerat (modalitats Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials). Està ubicat en dos espais diferents: el complex de l’avinguda Calderó, que acull els alumnes de 1r i 2n d’ESO, i l’edifici de la rambla Pompeu Fabra, 1, on es desenvolupen les activitats de 3r i 4t d’ESO i batxillerat.

Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila.

Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila

L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila és un centre d’ensenyament especial que depèn de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD), organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. El centre acull alumnat amb discapacitat psíquica de 3 a 18 anys, fet que fa necessari disposar d’uns recursos específics i adequats per poder donar una atenció correcta. Actualment, disposa de dues Aules Integrals de Suport (AIS) que donen servei a nivell de primària i secundària i que, de forma temporal, precisen una adequació escolar específica.

Centre de Formació de Persones Adultes Mollet.

Centre de Formació de Persones Adultes Mollet

El CFA Mollet del Vallès és un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’edat mínima per poder matricular-se és de 18 anys, tot i que en casos especials i amb autorització prèvia, l’edat mínima pot ser de 16 anys. La franja horària dels ensenyaments comprèn matí, tarda i vespre. Les activitats del centre estan integrades al Pla Educatiu d’Entorn de Mollet.