Deixalleria La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili. L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili. L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

Què s'hi pot portar?


 

 • Residus municipals especials: piles, envasos de productes tòxics, esprais, fluorescents, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (CFC), pintures, vernissos, dissolvents, pneumàtics, radiografies, olis de motor, bateries.
 • Residus municipals ordinaris: paper i cartró, vidre, envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes), ampolles de cava senceres, ferralla i metalls, tèxtils i sabates, vidre pla i olis de cuina.
 • Altres residus municipals: fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors.
 • Residus municipals voluminosos: mobles i trastos vells, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics ...).

 

No s'accepten materials barrejats, matèria orgànica, materials explosius, residus radioactius, sanitaris o industrials.

Consulteu el llistat complert de material admès a la web del Consorci


Horaris de la Deixalleria


 • Dilluns: de 9:30 h a 13:30 h i de 16 h a 19 h
 • Dimarts: de 16 h a 19 h
 • Dimecres: de 9:30 h a 13:30 h i de 16 h a 19 h
 • Dijous: de 9:30 h a 13:30 h i de 16 h a 19 h
 • Divendres: de 9:30 h a 13:30 h i de 16 h a 19 h
 • Dissabte: de 9 h a 15 h
 • Diumenge: de 9 h a 14:30 h

Juliol i agost: 

 • Dilluns, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge: de 8 a 14 h
 • Dimarts: de 16 h a 19 hTargeta de la deixalleria


La targeta disposa d’un codi de barres que permet que la ciutadania pugui registrar d’una manera més ràpida, senzilla i segura l’ús de la deixalleria municipal, de la deixalleria mòbil i del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

El codi es desglossa en els següents camps: 124 és el codi de ciutat + 4 o 5 zeros (en funció del nombre de dígits del contracte d'aigua) + Número del contracte d'aigua (7 o 8 dígits) que es pot trobar al contracte o bé a la factura (a dalt a la dreta).

La targeta serveix per a totes les persones que viuen al mateix domicili. La primera vegada que cada membre de la llar la faci servir haurà de portar el DNI i així es vincularà un amb l’altra. D’aquesta manera, si en la propera ocasió no es porta físicament la targeta també se’n podrà registrar l’ús a través del DNI.

Així doncs una mateixa targeta/codi podrà tenir diversos DNI vinculats en funció de les persones que viuen en aquell domicili.

Per obtenir la targeta o resoldre qualsevol incidència, caldrà dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana on se li farà una de nova.

 

Bonificacions


Els molletans i les molletanes poden gaudir de bonificacions de la taxa de recollida de residus en funció del nombre d’usos que es facin al llarg de l’any, unes bonificacions que poden arribar fins al 20%:

 • 10% de bonificació per un mínim de 5 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 4 usos del servei de deixalleria i 1 ús del servei de recollida de mobles i estris vells.
 • 15% de bonificació per un mínim de 10 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 8 usos del servei de deixalleria i 2 usos del servei de recollida de mobles i estris vells.
 • 20% de bonificació per un mínim de 15 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 12 usos del servei de deixalleria i 3 usos del servei de recollida de mobles i estris vells.

Cal tenir en compte que, de cara a la bonificació, només es comptabilitzarà un ús per dia tot i que es pot utilitzar el servei totes les vegades que es vulgui per dia. No es comptabilitzaran materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer (paper i cartró, envasos lleugers i vidre envasos), tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir en l'aportació d'algun dels següents materials i quantitats:

 • Metalls fèrrics.
 • Fusta: mínim de 0,5 m3.
 • Restes de jardineria: mínim de 0,5 m3..
 • Voluminosos (mobles, matalassos, etc.): mínim de 0,5 m3.
 • Runes: mínim de 50l.
 • CD’s, piles, fluorescents, bombetes: mínim 10 unitats individuals d’un dels materials o bé que entre tots aquests materials sumin un mínim de 10 unitats.
 • Roba: mínim de 20l.
 • Pneumàtics: mínim 1 unitat.
 • Residus especials en petites quantitats (RPQ) - dissolvents, pintures o vernissos, etc.
 • Bateries: mínim 1 unitat.
 • Oli (vegetal i mineral): un mínim de 1,5 litres.
 • Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): mínim 1 unitat.
 • Vidre especial: mínim 1 unitat.

Amb l'acreditació amb la targeta, no caldrà portar cap document a l’Ajuntament per poder gaudir de les bonificacions. En el cas de voler disposar d’un comprovant es pot optar per a demanar-lo en el mateix moment donant un correu electrònic.
Situació


Avinguda del Tir Olímpic, 2 

Telèfon 93 597 00 14 
T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
4