Relacions amb la comunitat https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Relacions amb la comunitat

La Policia Municipal de Mollet, a través del Grup de Relacions amb la Comunitat i Mediació (GRECOM), té un servei gratuït de Mediació Comunitària que facilita la resolució de conflictes entre els molletans i les molletanes d’una manera dialogada i pacífica.

La mediació és un procés confidencial en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords mútuament satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes.

Cartell de viure i conviure

Què és la mediació ?

Cartell de Servei de Mediació Comunitària

Consisteix en la resolució d'un conflicte entre dues o més persones, amb l'ajuda d'una tercera persona imparcial que actua com a mediador.

El mediador, un professional format en la gestió de conflictes, intervé de forma neutral en el conflicte per ajudar a les parts en la transformación d'un problema dins d'un marc de respecte perquè puguin trobar una solució o millora del mateix.

La participació és un concepte cabdal en mediació comunitària, ja que implica deixar de banda els aspectes purament individuals dels ciutadans per passar a pensar i actuar de forma col·lectiva

Quines avantatges presenta 

Es tracta d'una alternativa voluntària a la via judicial.

El procés és més breu que altres vies de resolució de conflictes.

Es busquen acords que satisfacin les parts implicades.

Un dels principis bàsics de tot el procediment, és la confidencialitat.

És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Mollet per a persones empadronades al municipi o que hi treballin.

En el cas que no es pugui dur a terme una mediació com a tal, els mediadors podran  intervenir amb les parts en conflicte, sempre que així ho desitgin, per tal de ser assessorats i/o derivats a un altre departament si procedís, obtenint sempre una resposta perquè puguin encaminar la seva problemàtica.

Quins conflictens atén ? 

Quins conflictens atén

Veïnals: Sorolls, olors, obres, neteja i higiene, animals domèstics, espais comuns...

A l'espai públic: Ús i convivència, molèsties o discrepàncies entre col·lectius, animals de companyia, civisme.

Derivats d'activitats econòmiques: Obres, sorolls o contractuals.

Familiars: Intergeneracionals, malentesos, persones dependents, o altres relacions del nucli familiar (excepte divorcis i separacions i/o regulacions econòmiques, que seran derivats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya).

Escolars: Entre alumnes, famílies, professorat i famílies, absentisme escolar.

Demanar la Mediació 

Ajuntament                                                                     

● Presencialment (amb cita prèvia). Pl. Major, 1                                           

Seu electrònica  

Policia Municipal

 ● Presencialment (amb cita prèvia). Pl. Miquel Martí i Pol, 1 

 ● Per telèfon    93 544 50 96

I recorda !................ 

Assessorament i orientació davant els dubtes

Des del SMMC us podem oferir assessorament i orientació en cas de dubtes en quan a la gestió de la convivència i el conflicte, així com derivar-vos a d’altres serveis que us puguin ser d’ajuda en aquests dies de confinament

pmgrecom@molletvalles.cat                      
93 544 50 96

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0