Organisme de Gestió Tributària L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona té delegada la gestió d'alguns tributs municipals. A Mollet del Vallès, comparteix espai amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Organisme de Gestió Tributària

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona té delegada la gestió d'alguns tributs municipals. A Mollet del Vallès, comparteix espai amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

L'ORGT és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l'exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen, com l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Dades de contacte:
  • Atenció presencial, a la nostra ciutat: Casa de la Vila, planta baixa (plaça Major, 1).
  • Contacte telefònic de l'ORGT de Mollet del Vallès: 93 472 91 18.
  • Cità prèvia, a travès de la nostra seu electrònica.
  • Tràmits i cita prèvia, a l'enllaç directe de l'ORGT.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1