Pla Jove https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Pla Jove

assemblea jove

 

1. Què és un Pla Local de Joventut?

La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el pla local de joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de joventut.

“Planificar significa pensar abans d’actuar, pensar amb mètode, de manera sistemàtica. La planificació és una eina per pensar i crear futur.” (Matus, C.).

En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació, donat que ajuden a:

  • Conèixer allò sobre el què es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?
  • Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera assolir? Amb qui i com es vol intervenir?
  • Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagin proposat.

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. En tant que la planificació és un procés dinàmic, podem diferenciar unes fases: diagnosi, disseny, Implementació i avaluació. I en tant que la planificació és una estratègia, cal implicar en la mesura del possible a tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.

Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada realitat, per a poder intervenir-hi i generar canvis positius i consistents. En aquest sentit, cada municipi ha de poder adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les prioritats polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos existents.

Resum del  Nou Pla Local de Joventut de Mollet del Vallès 2019-22

Consulta el PLA LOCAL DE JOVENTUT 2019-2022

 

El Nou Pla Local des de l’avaluació participativa 

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0