Qui és i que fa el Síndic Personer de Mollet El Reglament Orgànic Municipal preveu la Institució del Síndic Personer per supervisar l'actuació de l'Administració Municipal, tot defensant els drets fonamentals i les llibertats públiques (articles 14 al 29 de la Constitució espanyola). https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Qui és i que fa el Síndic Personer de Mollet

El Reglament Orgànic Municipal preveu la Institució del Síndic Personer per supervisar l'actuació de l'Administració Municipal, tot defensant els drets fonamentals i les llibertats públiques (articles 14 al 29 de la Constitució espanyola).

QUI ÉS?

Actualment el Síndic és Salvador Rovirosa Olivé qui va prendre possessió del càrrec pels propers cinc anys en un Ple extraordinari celebrat el 15 de març de 2021 a l'Ajuntament de Mollet. Des que l'Ajuntament va recuperar la seva figura l'any 2003, han estat síndics Francisco Amaya (2003-2008), Vicenç Vilà (2009 - 2015) i Lluís Martínez Camps (2015-2020).

QUÈ FA?

Resol situacions que no s'hagin solucionat per la via habitual en assumptes que són competència de l'Ajuntament (també dels organismes autònoms i les empreses municipals). Per tant, només es pot acudir al Síndic quan no s'hagi obtingut resposta d'un procediment o quan la resposta no hagi estat satisfactòria. El Síndic vetlla perquè l'Administració municipal resolgui, en el temps i en la forma legal prevista, les sol·licituds i els recursos que li hagin estat formulats. El Síndic pot fer advertiments, recomanacions, suggeriments, recordatoris i recomanar la modificació de normes a l'Ajuntament.

El Síndic Personer també és el Comissionat d'Ètica Pública i Bon Govern tal i comestableix el Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i dels seus ens instrumentals i lidera i promociona la xarxa antirumors.

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0