Cooperació Territorial La ciutat de Mollet impulsa des de fa temps la cooperació amb altres administracions públiques i agents socials del territori més proper per millorar la gestió dels recursos públics, per obtenir avantatges conjuntes i per millorar l'economia del territori i la qualitat de vida de la ciutadania. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Cooperació Territorial

La ciutat de Mollet impulsa des de fa temps la cooperació amb altres administracions públiques i agents socials del territori més proper per millorar la gestió dels recursos públics, per obtenir avantatges conjuntes i per millorar l'economia del territori i la qualitat de vida de la ciutadania.

Associació Àmbit B30


L’Ajuntament de Mollet del Vallès forma part de l’Associació Àmbit B30 des de l’any 2013, ostentant la presidència de l’entitat.

Àmbit B30 està formada per més de 50 organitzacions de 23 municipis i té per objectiu desenvolupar una estratègia de col·laboració conjunta per potenciar la zona industrial i tecnològica que compren tot l’eix de la B30 i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i del sud d’Europa. La regió aglutina el 17% del PIB català i el 25% de l’ocupació industrial.

Es tracta d’un dels pols industrials clau en innovació, investigació i emprenedoria del sud d’Europa. Entre els seus actius hi trobem el Parc de l’Alba i el seu laboratori de llum de sincrotró, així com la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, a més d’un gran nombre de centres de recerca, negocis, polígons industrials, etc. És, per tant, una àrea geogràfica de gran vitalitat econòmica i de vital importància, que ofereix un ampli ventall d’oportunitats a empreses i agents econòmics i que troba en l’Associació Àmbit B30 la figura clau pel seu desenvolupament continu.

Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona


L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità som una entitat que pretén aglutinar els municipis que formen part de la franja que s'havia anomenat segona corona de Barcelona. Una sèrie de municipis amb unes característiques determinades i molt similars entre si, que compartim necessitats específiques i diferents d'altres municipis de Barcelona.

A l'Associació de Municipis busquem establir una estratègia conjunta i coherent a tot l'àmbit territorial de la regió metropolitana a partir d'una visió pròpia de les ciutats de l'Arc Metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen.

Xarxa C17


La Xarxa C17 és una associació formada per una trentena de municipis, entre els quals destaca Mollet del Vallès, i diverses empreses i entitats situades al corredor viari i ferroviari de la C-17 com un dels principals eixos de l'activitat productiva de Catalunya. L'associació treballa des del 2013, especialment en quatre grups estratègics: infraestructures, promoció industrial, formació professional i promoció turística.
 

 

Taula Vallès Oriental Avança


Espai de concertació territorial del Vallès Oriental, on formen part els ajuntaments i els principals agents econòmics del territori. Té com a objectiu treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

 

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona


Associació constituïda l’any 1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. Està integrada pel territori de les comarques de l’Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Es tracta d’una de les zones industrials més importants d’Europa que a més concentra la major part de la població resident a Catalunya.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0