Control de plagues L'Ajuntament de Mollet realitza de forma periòdica accions per al control i erradicació de plagues (rates, insectes, etc.) en els carrers, parcs i altres espais públics de la ciutat que puguin afectar la salut de les persones, dels animals domèstics o de la vegetació. Amb el mateix objectiu fa accions d'informació i conscienciació ciutadana per evitar la proliferació d'animals peridomèstics en l'entorn urbà. Com que les plagues també es poden detectar dins un domicili particular o d'una comunitat, els propietaris han de fer les actuacions necessàries per lluitar-hi. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Control de plagues

L'Ajuntament de Mollet realitza de forma periòdica accions per al control i erradicació de plagues (rates, insectes, etc.) en els carrers, parcs i altres espais públics de la ciutat que puguin afectar la salut de les persones, dels animals domèstics o de la vegetació. Amb el mateix objectiu fa accions d'informació i conscienciació ciutadana per evitar la proliferació d'animals peridomèstics en l'entorn urbà. Com que les plagues també es poden detectar dins un domicili particular o d'una comunitat, els propietaris han de fer les actuacions necessàries per lluitar-hi.

Paneroles (escarabats de cuina; en castellà, cucarachas)

En el cas d'aparició de paneroles es poden utilitzar plaguicides químics autoritzats per a ús domèstic, però s'han de respectar les indicacions de seguretat i condicions d'aplicació que consten a l'etiqueta del producte. En cas que sigui en un edifici, cal fer arribar la informació al president de la Comunitat de Propietaris perquè estudïi la millor manera d?actuar coordinadament contra la plaga. Si la comunitat contracta una empresa de control de plagues, aquesta haurà d'estar inscrita en el Registre d'establiments i serveis plaguicides per fer tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització. 
Mosquit tigre

En el marc de l'estratègia de prevenció i control del mosquit tigre a Catalunya, l'Ajuntament realitza actuacions de desinsectació en els punts conflictius de la via pública on poden créixer les larves per eliminar-les. També fa requeriments en domicilis particulars per eliminar els llocs on poden créixer les larves, principalment les acumulacions d'aigua per molt petites que siguin (jardineres, safareigs, etc.). La millor mesura de lluita contra aquest mosquit és evitar la seva proliferació i seguir les recomanacions que es fan arribar a la població.

Coloms

El colom és un dels pocs animals que s'ha adaptat a viure a les grans ciutats. La superpoblació d'aus provoca moltes molèsties derivades de l'acumulació d'excrements al mobiliari urbà, els terrats o les balconades, i pels sorolls en hores intempestives. A més, la proliferació de coloms augmenta el risc sanitari per transmissió de malalties a grups d'especial risc, com ara els infants i la gent gran. Per totes aquestes raons, es considera una plaga quan existeix una situació demogràfica no controlada d'aus que pot provocar danys econòmics i problemes físics o de salut a les persones.

L'Ajuntament fa de manera periòdica campanyes de control de coloms per reduir el nombre d'aus i per evitar que en el moment de la cria hi hagi un increment de la natalitat, que faci incrementar la colònia que viu a la ciutat i el seu entorn. Les autoritats municipals també vetllen perquè les persones no donin menjar als coloms a la via pública. .

Com actuar si observem una plaga?

La ciutadania pot denunciar l'aparició d'alguna plaga en espais públics (carrers i places, parcs, jardins) per tal què els serveis municipals actuïin en conseqüència. També es pot sol·licitar informació per eliminar una plaga en un espai privat (domicili particular, comunitat de propietaris, establiment comercial) al telèfon 93.571.95.00 o a través de la seu elèctrònica. 

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0