Resta https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Resta

El rebuig és aquella part dels residus que no és reciclable, com els papers i plàstics bruts, cendra i burilles, restes de ceràmica, pelleteria, llana i cotó, porexpan, compreses i bolquers...
 
El rebuig es llença amb bosses de plàstic dins els contenidors de color gris
 

Què s’hi pot llençar  

Restes de cigarreta, compreses i tampons, bolquers, pols d’escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d’animals, mascaretes quirúrgiques, tovalloletes humides, fregalls i baietes.

Què no s’hi pot llençar  

Bosses d’infusió, paper de cuina brut d’oli i restes de menjar, que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos, o roba*, que cal portar a la deixalleria.

Donat que els residus del contenidor gris acaben a l’abocador, l’idoni és que aquest contenidor només serveixi per llençar els residus que no es poden reutilitzar o dipositar de manera selectiva als altres contenidors del carrer ni a les deixalleries. Si aquesta selecció es fes correctament, només es llençarien a la resta un 17 % del total dels residus.

*La roba i el calçat els pots dipositar als contenidors específics repartits per la ciutat.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
0